LA PAZ

Визначення рівня

English Test
Оберіть на ваш погляд найвдалішу відповідь: What does your husband do?
Оберіть на ваш погляд найвдалішу відповідь: How old are you?
Оберіть на ваш погляд найвдалішу відповідь: How are you doing?
Що таке альтернативне питання в англійській мові?
Оберіть неправильне дієслово: to play, to smile, to laugh, to see.
Оберіть на ваш погляд найвдалішу відповідь: What is she doing?
Yesterday I ................. a bird.
Вкажіть іменник, який має неправильну форму множини.
Karina never minds ................. the movie again.
I couldn’t help ................. .
Марта ніколи не чула як він говорить англійською.
Я його знаю протягом 4 років.
I have ................. butter, please, buy some.
Напевно, він продав своє авто.
Я хочу, щоб погода була хорошою.
Який же він розумний хлопчик!
There was no one to cheer him ................. .
Could you possibly give me ................. ?
Marvin asked me ................. .
The accident happened ................. our way home.
If he were not so absent-minded, he ................. you for your sister (yesterday).
If Mike lived in the country house, he ................. happier.
................ that weird man sitting over there?
Kids shouldnt take those pills, and ................. .
Яка саме форма навчання Вас цікавить?
ОФЛАЙН в якому місті?
Який тип занять Вам подобається більше?
Тест був легким?
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь з політикою конфіденційності