КОУЧИНГ-ЦЕНТР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДОГОВІР-ОФЕРТА

 

м. Київ

 

ФОП «Красильник Ганна Анатоліївна», іменована надалі «Виконавець», що діє на підставі виписки ЄДРПОУ/ДРФО 3047212784 серія АГ №591089, висловлює намір укласти договір на надання інформаційних та консультаційних послуг з Замовниками на умовах Публічної оферти (далі «Договір»)/

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Оферта - цей документ, опублікований на сайті http://learnenglish.com.ua/.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти. Моментом акцепту вважається момент оплати Замовником послуг Виконавця.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти і є споживачем послуг за укладеним Договором.

Договір - договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається як Акцепт оферти без підписання договору в паперовій формі.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця.

2.1.1. Згідно з цим договором Виконавець зобов'язується надати консультаційні послуги з  вивчення англійської мови в рамках LearnEnglish Weekend 24-25 червня 2017 року, а саме:

- покращена англійська (занурення в англомовне середовище);
- нові інструменти для досягнення успіху в житті;
- активності на англійській мові

2.2. Обов'язки Замовника.

2.2.1. Здійснити оплату Виконавцю за надані відповідно до цього договору послуги в установлені строки та в повному обсязі.

2.2.2. Спрямувати свої зусілля на покращення англійської мови та приймати участь в усіх активностях для досягнення мети.

 

3. ВІРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість участі складає 2500 грн, для студентів Коучінг Центру LearnEnglish 2000 грн.

При оплаті до 04 червня вартість складає 2000 грн, для студентів Коучінг Центру 1600 грн.

У вартість входить проживання, сніданок, кава брейки і вся активність.

3.2. Передбачена пунктом 3.1 цього договору вартість послуг сплачується Замовником на рахунок Виконавцю або готівкою за весь уікенд  разом або з 50% передоплатою.

3.3. Зобов'язання Замовника в частині оплати послуг Виконавця вважаються виконаними належним чином після надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. При відмові участі менш, ніж за 10 діб до початку LearnEnglish Weekend’у, переведені кошти не повертаються.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір вступає в силу з моменту Акцепту Оферти і діє до закінчення LearnEnglish Weekend’у.

 

5. РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКА

ФОП «Красильник Ганна Анатоліївна
р/р 26003052624735,
Банк ПАТ «ПриватБанк», МФО 320649
код за ЄДРПОУ/ДРФО 3047212784